Belastingaangifte 2023

U bezit een deel van een woning. Volgens de belastingdienst betreft dit een tweede woning die verhuurd wordt en valt onder Overige onroerende zaken in box 3. Over het totale vermogen (bezittingen minus schulden) boven de grens van het heffingsvrij vermogen moet men vermogensbelasting betalen. 
Voor zowel Schieweg als Wolweversgaarde geldt dat 1000 aandelen 1% van de waarde vertegenwoordigen.

1. Opgave huurinkomsten

De huurinkomsten uit een tweede woning hoef je niet op te geven aan de belasting. Dit kun je hier nalezen op de site van de belasting.

2. Opgave WOZ waarde

Aangezien de huurder van zowel Schieweg als Wolweversgaarde recht heeft op huurbescherming, geldt dat de WOZ-waarde mag worden verlaagd. De jaarhuur bepaalt hoeveel lager de waarde is.

Voor Schieweg en Wolweversgaarde bedraagt het percentage jaarhuur gedeeld door de WOZ-waarde van het jaar ervoor tussen de 3% en 4%. In dit geval moet 90% van de WOZ waarde meegenomen. Lees de uitgebreide uitleg over dit onderwerp op de site van de belastingdienst.

De WOZ-waarde voor Schieweg voor de belastingaangifte 2023 wordt dan: € 206.100.
De WOZ-waarde voor Wolweversgaarde voor de belastingaangifte 2023 wordt dan: € 182.700.

Stel je bezit 500 delen Schieweg, dat is 0,50%. Dan neem je bij de WOZ-waarde 1.030,50 op.

 

3. Opgave VVE reserve

De opgebouwde VVE reserves op 1 januari 2023 moet je ook opgeven bij de belasting, bij overige bezittingen.
Voor meer informatie zie hier de laatste beslissing van de belastingdienst over het onderwerp en de categorie bij de belastingdienst.

De opgebouwde VVE reserves voor Schieweg op 1 januari 2023 is € 5.350,13.
De opgebouwde VVE reserves voor Wolweversgaarde op 1 januari 2023 is € 413,55.

Stel je bezit 1000 delen Wolweversgaarde, dat is 1%, dan neem je € 4,14 op bij de opgebouwde reserves.